Hướng dẫn phần mềm QLVB

ddqlvb1

Tải tệp hướng dẫn phần mềm QLVB: Tải file doc        Tải file docx              Tải file pdf MỤC LỤC   PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG I. Đăng nhập hệ thống II. Đổi mật khẩu người dùng III. Tra cứu Văn bản đi, ...

Chi tiết »

Hướng dẫn chữ ký số

ddchuky

Tải tệp Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử của Bộ Nội vụ: Tải tệp doc    Tải tệp docx      Tải tệp PDF MỤC LỤC 1. Các khái niệm chung 2. Hướng dẫn cài đặt chữ ký số (chỉ thực hiện ...

Chi tiết »